تجزيي ڪريو  يا    ٻولي

اسٽولين اصل

آخري نالو جو اصل نالو اسٽولين

Alteration of the name Vauclain, which is a variant of Vauquelin, possibly derived from the Norman-French name Walkelin or Wakelin meaning "wealthy one".

توهان جو نالو تجربي ۽ تجربي جو تجزيو ڪريو. اهو مفت آهي!

يا
توهان جو نالو
توهان جو نالو:
تجزيو حاصل ڪريو

مختصر بابت وڌيڪ اسٽولين

اسٽولين اهميت

اسٽولين ڇا مطلب آهي؟ surname جي معني مان اسٽولين.

 

اسٽولين اصل

اڳوڻو ڪٿي ڪٿي اسٽولين مان آيا؟ ضمير جو اصل نالو اسٽولين.

 

اسٽولين تعريف

ھن ٻولين جي ٻين ٻولين ۾، حجاج ۽ تلفظ جي آخري نالو آخري قسم جا اسٽولين.

 

اسٽولين نالن سان مطابقت

اسٽولين نالن سان جاچ واري ٽيچ.

 

اسٽولين ٻين جاڙن سان گڏ مطابقت

اسٽولين ٻين مختصر نامناسب سان امتحان.